Přírodní vědy

Vyučujeme vše od chemie, přes fyziku až po zeměpis a biologii.

Chemie

Fyzika

Přírodopis a biologie

Zeměpis, dějepis a ZSV

Alžběta F.