Přírodní vědy

Vyučujeme vše od chemie, přes fyziku až po zeměpis a biologii.

Chemie

Michaela Š.

Mgr. Martin Š.

Mgr. Vítězslav H.

Fyzika

Michaela Š.

Mgr. Martin Š.

Karolína P.

Přírodopis a biologie

Mgr. Martin Š.

Anežka Ch.

Marie C.

Kristýna M.

Zeměpis, dějepis a ZSV

Anežka Ch.

Marie C.

Alžběta F.

Alžběta R.